Boek
Nederlands

Digitale burgertjes : kinderen en onlinemedia

+1
Digitale burgertjes : kinderen en onlinemedia
×
Digitale burgertjes : kinderen en onlinemedia Digitale burgertjes : kinderen en onlinemedia

Digitale burgertjes : kinderen en onlinemedia

Handleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs om kinderen te leren creatief en kritisch met online media en digitale technologie om te gaan.
Titel
Digitale burgertjes : kinderen en onlinemedia
Auteur
Katja Schipperheijn
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Uitgeverij LannooCampus, 2018
196 pagina's : illustraties
ISBN
9789401456098 (paperback)

Besprekingen

Een op het onderwijs gerichte handleiding om kinderen creatief en kritisch met online media en digitale technologie te leren omgaan. De theorie wordt afgewisseld met tips en oefeningen. Aan bod komen: toekomstverwachting en de benodigde vaardigheden, digitaal burgerschap en de persoonlijke ontwikkeling van het kind. De gevaren die aan het gebruik van digitale media kunnen kleven, worden benoemd en er worden oplossingen gegeven om kinderen weerbaarder te maken. Voorzien van tekstkaders en humoristische tekeningen met een groene steunkleur, eindnoten en een literatuurlijst. Behalve voor leerkrachten in het basisonderwijs (en de eerste klassen in het voortgezet onderwijs) is het boek ook lezenswaardig voor ouders en opvoeders.