Antwoord

Meld je aan bij Mijn Bibliotheek om je uitleningen te bekijken en om de uitleentermijn van uitgeleende items te verlengen. Nog geen profiel? Volg deze stappen.

screenshot user menu

Wanneer je bent aangemeld kun je het gebruikersmenu gebruiken om je persoonlijke gegevens te consulteren. Het bekijken van je uitleningen vind je als eerste optie terug.

Als je meerdere lidkaarten gekoppeld hebt, kies dan de bibpas waarvan je de uitleningen wenst te bekijken:

  • bij elk item kan je zien wanneer en in welke bibliotheek je het geleend hebt. Je ziet ook hoe lang je uitleentermijn nog loopt, of dat deze vervallen is.
  • items waarvan je de uitleentermijn kan verlengen hebben een verlengknop. Bovenaan het overzicht is er ook een knop waarmee je in één keer alle items die verlengbaar zijn kunt verlengen.
  • zie je geen verlengknop? Dat betekent dat je het item al een keer verlengd hebt of dat het is gereserveerd door een andere lener. In dat geval breng je het item terug naar de bibliotheek.