Zitdag belastingen

Omwille van de coronamaatregelen gaat de zitdag voor de belastingaangifte in de BiB dit jaar niet door. Je kan ook niet in het belastingkantoor terecht voor individueel advies. Wel biedt de FOD Financiën online en telefonisch hulp.

Belastingaangifte

Op verschillende manieren helpt de FOD Financiën je bij het invullen van je belastingaangifte:

 • vind een antwoord op je vraag op de website van de FOD Financiën;
 • telefoneer naar de FOD Financiën op 02 572 57 57;
 • laat je aangifte telefonisch invullen door een expert van de FOD Financiën:
  • bel naar het nummer dat op de envelop van je aangifte staat, zodra je die ontvangt;
  • je krijgt een afspraak om je aangifte per telefoon te laten invullen;
  • na het invullen per telefoon ontvang je een document met de meegedeelde gegevens. Je ondertekent dit en stuurt het terug. De indiening van de aangifte kan je ook online afronden op MyMinfin.

De deadlines voor het indienen zijn de volgende:

 • dinsdag 30 juni als je de aangifte op papier doet;
 • donderdag 16 juli voor een aangifte via Tax-on-web;
 • donderdag 22 oktober via een mandataris.