Zitdag belastingen

Omwille van de coronamaatregelen gaat de zitdag voor de belastingaangifte in de BiB dit jaar niet door. Je kan ook niet in het belastingkantoor terecht voor individueel advies. Wel biedt de FOD Financiën online en telefonisch hulp.

Belastingaangifte

Je belastingaangifte invullen is niet altijd eenvoudig. Gelukkig zorgt de FOD Financiën voor heel wat hulpmiddelen om deze jaarlijkse taak eenvoudiger te maken:

 • mogelijks ontvang je een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Als dit voorstel in orde is, moet je niets doen. Als je wel iets wil aanpassen, kan je dit via Tax-on-web (www.myminfin.be) of het papieren antwoordformulier doen;
 • je doet zelf je aangifte via Tax-on-web (www.myminfin.be). Aanmelden doe je met de app itsme (www.itsme.be), of met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer. Daar vind je een (grotendeels vooraf ingevulde) aangifte.

Omwille van de coronamaatregelen worden er dit jaar geen zitdagen georganiseerd en kan je ook niet in het belastingkantoor terecht. Wel bieden de medewerkers van de FOD Financiën op een aantal andere manieren hulp:

 • vind een antwoord op je vraag op de website van de FOD Financiën (https://financien.belgium.be/nl/particulieren);
 • telefoneer naar de FOD Financiën. Gebruik hiervoor het nummer dat op je aangifte vermeld staat;
 • laat je aangifte telefonisch invullen door een expert van de FOD Financiën:
  • als je je aangifte vorig jaar telefonisch hebt laten invullen en je je telefoonnummer hebt doorgegeven, kreeg je in april een telefoon van de FOD Financiën om een afspraak te maken;
  • indien je niet gecontacteerd werd, bel naar het nummer dat op de envelop van je aangifte staat;
  • je krijgt een afspraak om je aangifte per telefoon te laten invullen;
  • na het invullen per telefoon ontvang je een document met de meegedeelde gegevens. Je ondertekent dit en stuurt het terug. De indiening van de aangifte kan je ook online afronden op MyMinfin (www.myminfin.be)